De stilte doorbreken: Creëer een werkomgeving waar mentale gezondheid centraal staat.

Verhoog de vitaliteit op de werkvloer: Laat het taboe rond mentale gezondheid achterwege en versterk de vitaliteit van je medewerkers.

Leestijd: 10 minuten

De stilte doorbreken: Creëer een werkomgeving waar mentale gezondheid centraal staat.

Aan de basis van elk succesvol bedrijf vind je gelukkige en mentaal fitte medewerkers. Het is geen geheim dat een robuust personeelsbestand de drijvende factor van elk bedrijf is, maar een belangrijk element is de mentale gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onthulde enkele alarmerende cijfers in 2023: stressgerelateerde stoornissen, zoals burn-out, zullen naar verwachting wereldwijd de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid zijn, en er gaan elk jaar een verbijsterende 12 miljard werkdagen verloren door depressie en angst.

Even verontrustend, WHO schatte dat 15% van de werkende volwassenen wereldwijd een mentale stoornis heeft. Dit wijst op een aanzienlijk percentage van de beroepsbevolking die mogelijk in stilte worstelt met mentale gezondheidsproblemen.

Is het als HR manager niet mooi om te weten dat je de mogelijkheid hebt om een omgeving te creëren die niet alleen het belang van mentale gezondheid erkent, maar ook actief het mentale welzijn bevordert? Wat zou er meer lonend kunnen zijn dan het bevorderen van een werkomgeving waar elke medewerker zich gewaardeerd, gehoord en mentaal gesteund voelt?

Zo doe je dat:

Creëer een complimentencultuur

Regelmatige erkenning en complimenten kunnen het moreel aanzienlijk verhogen en een positieve werkomgeving cultiveren. Een eenvoudig woord van lof verheft niet alleen het individu dat het ontvangt, maar draagt ook bij aan een cultuur van positiviteit en wederzijds respect.

Moedig medewerkers aan om hun waardering voor elkaars werk te uiten en niet terug te deinzen voor het geven of ontvangen van complimenten. Dit kan worden geformaliseerd door een speciale 'kudos'-sectie in teamvergaderingen of een online platform waar teamleden hun positieve feedback kunnen delen. Deze praktijk versterkt niet alleen de teamrelaties, maar verhoogt ook het zelfvertrouwen, helpt bij stressvermindering en bevordert een gevoel van verbondenheid. Immers, een compliment fungeert als een mini mentale gezondheidsboost, als een herinnering aan iemands waarde en prestaties.

Bevorder open dialoog

Een van de krachtigste hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben om stigma's rond mentale gezondheid te doorbreken, is open en eerlijke dialoog. Normaliseer gesprekken over mentale gezondheid binnen je organisatie door bewustwording van het belang ervan te bevorderen. HR kan hierin het voortouw nemen door seminars over mentale gezondheidsbewustzijn te organiseren, middelen te delen en managers aan te moedigen dit onderwerp openlijk met hun teams te bespreken.

Bied middelen en ondersteuning

Weten waar je hulp kunt zoeken is cruciaal voor iedereen die met mentale gezondheidsproblemen te maken heeft. Implementeer een Employee Assistance Program (EAP) dat vertrouwelijke counselingdiensten biedt. Overweeg ook om een resource hub op je intranet te maken waar medewerkers nuttige artikelen, hulplijnen en lokale mentale gezondheidsmiddelen kunnen vinden.

Bevorder een cultuur van begrip en empathie

Om de mentale gezondheid in je werkplaats echt te destigmatiseren, cultiveer je een cultuur van empathie en begrip. Deel regelmatig verhalen van individuen die met mentale gezondheidsproblemen te maken hebben gehad, bij voorkeur met hun toestemming. Deze verhalen kunnen anderen helpen begrijpen dat ze niet alleen zijn en dat het oké is om hulp te zoeken. Daarnaast kunnen gevoeligheidstrainingen medewerkers uitrusten met de vaardigheden om empathisch te reageren op collega's die mogelijk worstelen.

Prioriteer werk-privé balans

Overwerk en stress zijn belangrijke bijdragers aan slechte mentale gezondheid. Moedig een evenwichtige werk-privé benadering aan door flexibele werktijden te implementeren, realistische verwachtingen te stellen en regelmatige pauzes te bevorderen. Een uitgeruste, minder gestresste medewerker zal productiever zijn en waarschijnlijker bijdragen aan een positieve werksfeer.

Mentale gezondheidstraining voor managers

Rust je managers uit met de training om mentale gezondheidsproblemen te herkennen en er op de juiste manier op te reageren. Deze training moet managers leren hoe ze de tekenen van mentale gezondheidsproblemen kunnen herkennen, hoe ze effectief kunnen communiceren met teamleden die mogelijk worstelen, en waar ze hen kunnen sturen voor professionele hulp.

Mindfulness- en ontspanningssessies

Mindfulness kan een krachtig hulpmiddel zijn voor stressmanagement en het bevorderen van mentale welzijn. Overweeg om regelmatige mindfulness-sessies, begeleide meditaties, of yogalessen aan te bieden. Zelfs korte, tien minuten durende begeleide ontspanningspauzes kunnen medewerkers helpen hun focus te resetten en stressniveaus te verlagen.

Medewerkers check-ins

Regelmatige check-ins, niet alleen over werkprestaties maar ook over algemeen welzijn, kunnen medewerkers het gevoel geven dat ze gewaardeerd en ondersteund worden. Managers moeten worden aangemoedigd om regelmatig individueel contact te maken met hun teamleden, met oprechte bezorgdheid voor hun welzijn. Deze check-ins kunnen ook helpen om vroege tekenen van stress of mentale gezondheidsproblemen te detecteren, waardoor de mogelijkheid voor tijdige ondersteuning wordt geboden.

Bevorder fysieke gezondheid

Fysieke en mentale gezondheid zijn met elkaar verweven, met fysieke activiteit bewezen symptomen van angst en depressie te verminderen. Bevorder fysieke gezondheid door mogelijkheden voor lichaamsbeweging te bieden, of dat nu fitnessuitdagingen, door het bedrijf gesponsorde sportschool lidmaatschappen, of regelmatige groepsactiviteiten zoals sportdagen of wandeltochten zijn. Een gezond lichaam ondersteunt vaak een gezonde geest, en het is nog een proactieve manier om het algemene welzijn van je team te bevorderen.

Door open dialoog te bevorderen, ondersteunende bronnen te bieden, begrip te bevorderen, werk-leven balans te verzekeren, mentale gezondheidstraining aan te bieden, mindfulness te faciliteren, regelmatige check-ins uit te voeren, en fysieke gezondheid aan te moedigen, bouw je aan een uitgebreide strategie voor mentale gezondheid die iedereen ten goede komt. Blijf werken aan een toekomst waarin mentale gezondheid openlijk wordt besproken, ondersteund, en gezien wordt als een hoeksteen van een levendige, bloeiende werkomgeving.