Een sixpack krijg je niet in 30 dagen 🏋️

Wil je een nieuw initiatief starten en zat je te denken aan een kort, snel en effectief plan? Heel logisch wanneer iedere werknemer het druk heeft, maar misschien minder effectief dan het lijkt. Zoals we allemaal weten gaat het verbeteren van gezondheid en vitaliteit over maanden en nooit over weken. Een sixpack krijg je immers ook niet in 30 dagen. Op basis van onze ervaring hebben wij hieronder drie vragen voor je opgesteld om zeker te weten of je vitaliteitsinitiatief een goede langetermijn focus heeft.

Leestijd: 5 minuten

Een sixpack krijg je niet in 30 dagen 🏋️

Wat is het hoofddoel dat je wilt gaan bereiken met het initiatief?🎯

Merk je dat je vitaliteitsinitiatief vooral op één gezondheidsdoel op kortetermijn is gefocust? We horen veel enthousiaste verhalen van HR-managers die een receptenboek ontwikkelen en dit dan uitbouwen naar het blijven delen van foto's van een gezonde lunch. Een halfjaar plan kan worden opgedeeld in maandelijkse initiatieven met onder andere een receptenboek, om de beurt een lunch voorbereiden of samen een maand lang een foto delen van een maaltijd. Bekijk hoe je het hoofddoel van je vitaliteitsinitiatief kan opdelen in een langetermijnplan. Een HR-manager zou bijvoorbeeld kunnen starten met een receptenboek voor gezonde lunches, en dit uitbreiden door elke maand een workshop te organiseren waar medewerkers hun gezonde gerechten presenteren en bespreken. Dit creëert een voortdurende betrokkenheid en zorgt ervoor dat de aandacht voor gezondheid en vitaliteit een blijvend onderdeel van de werkcultuur wordt.

Organiseer een wekelijkse sportactiviteit

Een ander goed voorbeeld is het organiseren van een wekelijkse sportactiviteit, zoals een bedrijfsyoga-sessie. In plaats van dit eenmalig te doen, kan een HR-manager een schema opstellen waarbij er elke week op een vast moment een yoga-sessie wordt gehouden. Om de betrokkenheid te vergroten, kan de manager verschillende medewerkers vragen om om de beurt de sessie te leiden of een gastdocent uit te nodigen. Dit zorgt ervoor dat yoga een vast onderdeel wordt van de werkweek, en medewerkers zullen dit zien als een structurele verbetering van hun welzijn.

Is er tijd vrijgemaakt voor mijlpalen die gevierd kunnen worden?🎉

Iedereen, inclusief topsporters, kent uitdagende momenten. Het is daarom van extra belang om binnen je vitaliteitsinitiatief ruimte te maken voor tussendoelen zodat er ook mijlpalen als individu of als team samen gevierd kunnen worden. Het vieren van mijlpalen is als een feestje voor je vooruitgang! Het geeft niet alleen een positieve boost, maar laat ook zien hoe ver je al gekomen bent in je reis naar groei en verandering. Stel dat je een wandelinitiatief hebt opgezet waarbij medewerkers dagelijks een bepaald aantal stappen moeten zetten. Plan dan aan het einde van elke maand een gezamenlijke wandeling of een klein evenement om de behaalde doelen te vieren. Dit motiveert medewerkers om door te gaan en geeft een gevoel van saamhorigheid.

Kies voor prijzen die passen bij je initiatief

Je kunt ook denken aan een uitdaging waarin medewerkers elke maand een bepaalde hoeveelheid water moeten drinken. Om dit te vieren, kan de HR-manager elke maand een kleine prijs uitreiken aan de medewerkers die hun doelen hebben behaald, zoals een gepersonaliseerde waterfles of een gezond snackpakket. Door de vooruitgang van medewerkers te erkennen en te vieren, worden ze aangemoedigd om door te gaan en voelen ze zich gewaardeerd voor hun inspanningen. Dit creëert een positieve sfeer en stimuleert anderen om ook actief deel te nemen aan het initiatief.

Binnen welke tijd verwacht je dat iemand die nooit bezig is met gezondheid, dit doel kan behalen?⏱️

Uit enthousiasme is het heel verleidelijk om een ambitieus initiatief te starten voor de gemotiveerde medewerkers. Om alle medewerkers mee te krijgen is het belangrijk om ook rekening te houden met collega’s die op een ander niveau instappen. Verplaats je in een collega die nog nooit bezig is geweest met gezondheid en probeer met die gedachte na te denken over je vitaliteitsinitiatief. Vraag jezelf af of je als deze persoon gemotiveerd raakt van het huidige doel, de intensiteit en de tijdsinspanning die je initiatief of dit moment heeft en pas dit zodanig aan. Een HR-manager kan bijvoorbeeld een gezondheidsprogramma starten met eenvoudige doelen, zoals dagelijks een glas water extra drinken of een korte ochtendstretch. Naarmate medewerkers wennen aan deze kleine veranderingen, kunnen de doelen geleidelijk worden uitgebreid naar meer uitdagende activiteiten.

***Ondersteun met korte beschrijvingen en video's


Een ander idee is om een laagdrempelig fitnessprogramma te beginnen met een dagelijkse vijf minuten durende workout die gemakkelijk te volgen is. De HR-manager kan elke dag een video of een korte beschrijving van de oefeningen delen via interne communicatiekanalen. Zodra medewerkers gewend zijn aan deze dagelijkse routine, kunnen de oefeningen stapsgewijs worden uitgebreid naar langere en intensievere sessies. Dit helpt medewerkers om langzaam maar zeker hun fitnessniveau te verbeteren zonder zich overweldigd te voelen door te ambitieuze doelen.

Is er tijd en ruimte vrij gehouden voor een reflectie- of aanpassing moment?🗓️

Stel; je hebt een haalbaar en interessant doel waar veel medewerkers enthousiast van worden. Neem bijvoorbeeld het idee om tijdens de lunch samen te wandelen. Eerst gaat het geweldig, maar steeds minder collega’s gaan door onverwachte omstandigheden mee. Met reflectie- en aanpassing momenten kan je een plan voortijdig aanpassen naar een plan met een marge voor onverwachte omstandigheden zodat je met zekerheid het doel samen kan behalen. Plan deze alvast bij voorbaat in. Een HR-manager zou bijvoorbeeld elke maand een feedbacksessie kunnen inplannen waarin medewerkers hun ervaringen delen en suggesties doen voor verbetering. Hierdoor kan het initiatief worden aangepast op basis van de behoeften en feedback van de medewerkers, wat de kans op succes vergroot.

Verstuur regelmatig anonieme enquetes

Daarnaast zou een HR-manager regelmatig een anonieme enquête kunnen verspreiden om feedback te verzamelen over de voortgang en effectiviteit van het vitaliteitsinitiatief. Door deze enquêtes kunnen inzichten worden verkregen over welke aspecten goed werken en welke moeten worden aangepast. Op basis van deze feedback kunnen de activiteiten en doelen worden bijgesteld om beter aan te sluiten bij de behoeften van de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat het programma voortdurend verbetert en relevant blijft voor iedereen.

De belangrijkste inzichten

Een kort vitaliteitsinitiatief kan met meer maanddoelen omgezet worden tot een langetermijnplan. Binnen je vitaliteitsinitiatief moeten tussendoelen zorgen voor mijlpalen die extra motivatie geven. Maak een (aangepast) plan dat ook voor een beginner binnen de tijd te behalen is. Met geplande reflectie- en aanpassing momenten kun je terugkijken op valkuilen en het initiatief vroegtijdig aanpassen naar een plan dat beter past. Het integreren van deze aanpak in je vitaliteitsprogramma zorgt ervoor dat het niet alleen een tijdelijke boost geeft, maar ook een duurzame en positieve verandering teweegbrengt in de werkcultuur. De lange termijn focus helpt om blijvende gewoontes te creëren die bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van alle medewerkers. Door het opzetten van een vaste structuur en regelmatige reflectiemomenten, kunnen HR-managers ervoor zorgen dat hun initiatieven niet alleen impactvol zijn, maar ook blijvend en aanpasbaar aan de veranderende behoeften van de medewerkers.